โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

ไตวายเรื้อรัง มีการจำแนกประเภทของสาเหตุการเกิดภาวะนี้ได้อย่างไร

ไตวายเรื้อรัง

ไตวายเรื้อรัง หรือCRF เป็นอาการที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการ … Read more