โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

โรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดการกับอากาศภายในโรงงานอย่างไร

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระบายอากาศ ใน … Read more