โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

การฉีดวัคซีน และการตอบสนองของแอนติบอดีส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาในวงกว้างทั่วโลก ทุ … Read more

วัคซีน ป้องกันการติดไวรัสตับอักเสบบีมีผลข้างเคียงหรือไม่

วัคซีน

วัคซีน ที่สร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สามารถฉีดวัค … Read more