โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

เชอร์โนบิล มีการป้องกันกากกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากอย่างไร

เชอร์โนบิล

เชอร์โนบิล การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจของบล็อกที่ 4 ของโรงไ … Read more