โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

เด็กออทิสติก ครอบครัวต้องทำความเข้าใจกับอาการ และวิธีการรักษาดูแล

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก จะไม่พบความผิดปกติใดๆ กับเด็กธรรมดาในระยะส … Read more