โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

ทารกในครรภ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีตัวบ่งชี้สถานะการทำงาน

ทารกในครรภ์

ทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้สถานะการทำงานของทา … Read more

กระเทียม มีสารอัลลิซินที่สามารถป้องกันโรคได้จากการวิจัย

กระเทียม

กระเทียม มีสารอัลลิซินที่เป็นสว่นผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาห … Read more

หลอดเลือด มีวิธีในการป้องกัน และเสริมสร้างได้อย่างไรบ้าง

หลอดเลือด

หลอดเลือด เนื่องจากคนในวัยนี้มีอายุมากขึ้น การทำงานของอ … Read more