โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

ทอนซิล ที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียส่งผลให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง

ทอนซิล

ทอนซิล ทีมีอาการในระยะเฉียบพลัน อาการทางระบบคือ เริ่มมี … Read more