โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่มีการวินิจฉัยเพื่อแยกโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบ

หลอดเลือดหัวใจตีบ คำว่ากลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลั … Read more