โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

ฮีทสโตรก การป้องกันและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างไรบ้าง

ฮีทสโตรก

ฮีทสโตรก อุณหภูมิในส่วนต่างๆ ของประเทศสูงขึ้น เกิดจากกา … Read more