โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถที่จะตรวจวัดได้จากเครื่องมือในอวกาศ

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถใช้เครื่องมือในอวกาศเช่นอินฟราเร … Read more