โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

การวิเคราะห์ วัตถุระหว่างดวงดาว”โอมูอามูอา”

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ โอมูอามูอาวัตถุระหว่างดวงดาวที่รู้จักเป็นค … Read more