โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

หลอดเลือดหัวใจ มีวิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ เมื่อกำหนดกลวิธีในการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเ … Read more