โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

กล้ามเนื้อหัวใจตาย สามารถเกิดได้จากสาเหตุใด และมีการรักษาอย่างไรบ้าง

กล้ามเนื้อหัวใจตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตาย ปัญหาและการรักษาพยาบาลกล้ามเนื้อหัวใ … Read more