โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

กระเทียม มีสารอัลลิซินที่สามารถป้องกันโรคได้จากการวิจัย

กระเทียม

กระเทียม มีสารอัลลิซินที่เป็นสว่นผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาห … Read more