โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

กระดูกเชิงกราน อธิบายเกณฑ์การประเมินการหดตัวและกระดูกเชิงกราน

กระดูกเชิงกราน

กระดูกเชิงกราน เบสโทนเสียงต่ำสุดของกล้ามเนื้อมดลูก เสีย … Read more