โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กิจกรรมตอนรับนิเทศ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กิจกรรมตอนรับนิเทศ ทางโรงเรียนนำ้โดย ผอ.ปราโมทย์ เชี่ยวชาญ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ได้ทำการตอนรับ ดร.ปิยะกมล พูลเสน ดร.นิติธร ปิลวาส และประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ผู้บริหาร ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564