โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 8 เมษายน 2564 งานพิธีมอบ อนุบัตรและวุฒิบัตร

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดหาดสูง ได้จัดกิจกรรมงานพิธีมอบ อนุบัตรและวุฒิบัตร ให้กับเด็กนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นการมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัยแก่นักเรียน

วันที่ 8 เมษายน 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564