โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดหาดสูง ขอเชิญ พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดหัดขาย โดยกำหนดเป็นวันสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 12.30น. – 13.30น.  ของนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหาดสูง

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563