โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 27 เมษายน 2564 ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 27 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนวัดหาดสูง ขอทำการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีกการศึกษา 2564 เป็น วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 และหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทุกท่านอีกครั้ง ผู้ปกครองนักเรียนสามารถ ติดตามเพจของโรงเรียนได้

วันที่ 27 เมษายน 2564