โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​ กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​ โรงเรียนวัดหาดสูง ได้นำนักเรียนและคณะครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดหาดสูงร่วมกับโรงเรียนเจริญมิตรพาณิชยการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​ วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​ วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​ วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2564​