โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดหาดสูงขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณไก่ คุณเก๋ ตลาดทานพอ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง จำนวน 10 ทุน ทุนละ500 บาท ในนามของโรงเรียนวัดหาดสูงขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563โรงเรียนวัดหาดสูงขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณไก่ คุณเก๋ ตลาดทานพอ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง จำนวน 10 ทุน ทุนละ500 บาท ในนามของโรงเรียนวัดหาดสูงขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง