โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 21 เมษายน 2564 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันที่ 21 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดหาดสูง ได้ผลประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่าผลคะแนนได้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับจังหวัด

วันที่ 21 เมษายน 2564