โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเวลาในการเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดหาดสูงของประชาสัมพันธ์ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดเรียนหลายวัน และโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้มีการเรียนการสอนที่ล่าช้า ทางโรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการเรียน เพื่อชดเลยเวลาในการเรียนให้กับนักเรียน