โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

วันที่ ​5 ​มีนาคม ​2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

วันที่ ​5 ​มีนาคม ​2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ ลูกเสือ เนตรนารีและผู้กำกับโรงเรียนวัดหาดสูง ได้เดินทางไกลทัศนศึกษา ณ น้ำตกหนาจล

วันที่ ​5 ​มีนาคม ​2564 วันที่ ​5 ​มีนาคม ​2564 วันที่ ​5 ​มีนาคม ​2564