โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

บุคคลากร

บุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนวัดหาดสูง ผู้ที่ให้ความรู้ และสอนประสบการร์ แก่เด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนวัดหาดสูง

บุคลากร